Mã tiền bốc pháp (馬前卜法)

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: Mã tiền bốc pháp (馬前卜法) - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

Mã tiền bốc pháp (馬前卜法)

Nội dung sách: Bài Sai văn - Rày thầy bóng lành đức, ông Khâm sai sứ giả hội đồng. Ngũ viên: Tả cơ Hắc sát Huyền thiên, Hữu cơ Đốc cước thần, truyền chi đằng vân giá vũ, một khi dường rày nhược nhục, phải đi cho động, chữ rằng pháp quan pháp vô thân, căn tìm cho được vong nhân đưa về… 2.Mã tiền bốc pháp: nếu muốn cầu tài thì viết một chữ gồm 5 nét: nét thứ 1 đặt ở phương Tí, nét thứ 2 đặt ở phương Sửu, nét thứ 3 đặt ở Dần, nét thứ 4 đặt ở Mão, nét thứ 5 đặt ở Thìn. Đặt đủ 5 nét ấy là thành ra quái. Xem quẻ bói này rất linh 新新 nghiệm. Nếu muốn cầu tài thì khởi ở Tí, đoán định mức tin vậy thì khởi ở Sửu, cầu hôn nhân khởi Dần, xem xuất hành khởi ở Mão, cầu danh khởi ở Thìn,x em có thất thoát khởi ở Tị, xem có sự đào tẩu hay không khởi ở Ngọ, Tạp sự khởi ở Mùi, việc kiện tụng khởi ở Thân, xem tật bệnh khởi ở Dậu, xem việc giao dịch khởi ở Tuất, xem về sinh sản khởi ở Hợi. 12 chi tuần hoàn biến hóa hết lại quay về cũ. Tiếp sau đi vào các quẻ…

Hôm nay tôi xin gửi tới các bạn cuốn sách Mã tiền bốc pháp (馬前卜法)
ma tien boc phap
sach ma tien boc phap
Quý vị quan tâm tới bản đầy đủ vui lòng liên hệ: 0817 688 886


Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit