Sách Tả Ao Địa Lý Vi Sư Pháp tập 3

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: Sách Tả Ao Địa Lý Vi Sư Pháp tập 3 - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

Sách Tả Ao Địa Lý Vi Sư Pháp tập 3Bộ sách Phong Thủy Địa Lý Tả Ao bao gồm 4 cuốn là: Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Chính Tông (tập 1); Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Tầm Long Gia Truyền Bảo Đàm (tập 2); Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Địa Lý Vi Sư Pháp (tập 3); Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Bảo Ngọc Thư (tập 4), hôm nay tôi xin gửi quyển tập 3 Quý vị tham khảo.

dia ly vi su phap

Phong Thủy Địa Lý Tả Ao - Địa Lý Vi Sư Pháp 

Phong thủy địa lý tả ao địa lý vi sư pháp" sẽ giới thiệu tỉ mỉ cách nhận xét các yếu tố đó như thế nào là tốt, thế nào là xấu, qua nhiều kiểu đất khác nhau, để quý vị có thể nắm vững chi tiết trước đó khi ra coi đất trên thực tế... 

Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề sau: 

Phần 1: Đất kết cao biền
 • Chương 1: Tổ long tôn long
 • Chương 2: Huyệt pháp
 • Chương 3: Hình thế
 • Chương 4: Đường tâm
 • Chương 5: Huyền vũ
 • Chương 6: Chu tước
 • Chương 7: Long Hổ
 • Chương 8: Thành quách
 • Chương 9: Quan quỷ
 • Chương 10: Thác lạc
 • Chương 11: Diệu sơn
 • Chương 12: Vi sư pháp
 • Chương 13: Huyệt khai khu thần pháp
 • Chương 14: Táng huyệt pháp
 • Chương 15: Đấu sát pháp
 • Chương 16: Phân kim huyệt pháp ca
 • Chương 17.1: Nói chung các kiểu đất kết tại Việt Nam
 • Chương 17.2: Tài liệu địa lý của cao biền: kiểu đất kết tại phủ thanh oai Hà đông
Phần 2: Tầm long bộ

Down load trọn bộ tập 3 tại: Địa Lý Vi Sư Pháp tập 3


Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit