Cao Vương Địa Lý Đồ Chân Long Huyệt (高王真傳地理圖真龍穴)

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: Cao Vương Địa Lý Đồ Chân Long Huyệt (高王真傳地理圖真龍穴) - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

Cao Vương Địa Lý Đồ Chân Long Huyệt (高王真傳地理圖真龍穴)

Sách Cao Vương Chân Truyền Địa Lý Đồ Chân Long Huyệt, thác danh do Cao Vương (tức Cao Biền) truyền lại. Đầu sách là bản đồ phong thuỷ nói là của 54 huyệt đất tốt ở xứ Kinh Bắc (các huyện Hiệp Hoà, Đông Ngàn, Vũ Giàng…). Tiếp đến là các huyệt đất tốt ở xứ Sơn Nam (các huyện Thanh Trì, Thượng Phúc, Thanh Oai…), Sơn Tây (các huyện Từ Liêm, Lập Thạch, Thạch Thất, Bạch Hạc…), Hải Dương (các huyện Đường Hào, Cẩm Giàng…), Nhị thập tứ mạch lai long luận pháp 二十四脈來龍論法, Thi vân 詩雲: Bài thơ nói về đạo đức và bí quyết của thuật địa lý phong thuỷ, Địa lý chính tông gia truyền bí pháp 地理正宗家傳祕法, Tứ ngung luận 四隅論, Thần chú 神咒...”

Sách do Quảng Thịnh Đường tàng bản tại Hà Nội năm Kỷ tị 1929 

Hôm nay tôi xin gửi tới các bạn cuốn sách Cao Vương địa lý đồ chân long huyệt (高王真傳地理圖真龍穴) 

Quý vị quan tâm tới bản đầy đủ vui lòng liên hệ: 0817 688 886 


Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit