Địa lý Tả Ao gia truyền 地理左幻家傳

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: Địa lý Tả Ao gia truyền 地理左幻家傳 - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

Địa lý Tả Ao gia truyền 地理左幻家傳


Sách Hán Nôm được cho là do Tả Ao truyền lại gồm: Tả Ao chân truyền di thư (左 幼 真 傳 遺 書), Tả Ao chân truyền tập (左 幼 真 傳 集), Tả Ao chân truyền địa lý (5 tập-左 幼 真 傳 地 理), Tả Ao tiên sinh bí truyền gia bảo trân tàng (左 幼 先 生 祕 傳 家 寶 珍 藏), Tả Ao tiên sinh địa lý (左 幼 先 生 地 理), Tả Ao xã tiên sư thư truyền bí mật các lục (左 幼 社 先 師 書 傳 祕 宓各 局). Các tác phẩm này hiện lưu trữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Hôm nay mình xin giới thiệu với các Bạn cuốn sách Địa lý Tả Ao Gia truyền (地理左幻家傳)

Quý vị quan tâm bản đầy đủ vui lòng liên hệ: 0817 688 886

Nội dung sách: Phần 1 - Thơ lục bát chữ Nôm viết về môn địa lý của Tả Ao: giới thiệu quê quán Tả Ao. Tiếp sau nói thuyết âm dương ngũ hành ứng vào phép địa lý. Phần 2: Hộ bộ Thượng thư Quách tướng công địa lý gia truyền, nói về phép địa lý gia truyền của tướng công họ Quách, Tầm long tróc mạch điểm huyệt pháp [尋龍捉脈點穴法]. Phần 3: Cầu tự pháp [ 求嗣法], Âm dương địa luận [陰陽地論], Mật từ [密辭], Vi sư pháp [為師法]. Tổng luận âm dương pháp [總論陰陽法]. Cuối sách có bài Địa lý chỉ nam 地理指南 nói là do Hồ Tông Thốc [胡宗鷟] đời Trần soạn 

Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit