Tả Ao tiên sinh địa lý lập thành ca 本國左幻先生地理立成歌

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: Tả Ao tiên sinh địa lý lập thành ca 本國左幻先生地理立成歌 - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

Tả Ao tiên sinh địa lý lập thành ca 本國左幻先生地理立成歌Sách Hán Nôm được cho là do Tả Ao truyền lại gồm: Tả Ao chân truyền di thư (左 幼 真 傳 遺 書), Tả Ao chân truyền tập (左 幼 真 傳 集), Tả Ao chân truyền địa lý (5 tập-左 幼 真 傳 地 理), Tả Ao tiên sinh bí truyền gia bảo trân tàng (左 幼 先 生 祕 傳 家 寶 珍 藏), Tả Ao tiên sinh địa lý (左 幼 先 生 地 理), Tả Ao xã tiên sư thư truyền bí mật các lục (左 幼 社 先 師 書 傳 祕 宓各 局). Các tác phẩm này hiện lưu trữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Hôm nay mình xin giới thiệu với các Bạn cuốn sách Tả Ao tiên sinh địa lý lập thành ca (本國左幻先生地理立成歌)

dia ly ta ao tien sinh
Quý vị quan tâm bản đầy đủ vui lòng liên hệ: 0817 688 886

Chép theo bản sách của nhà sách Liễu Văn Đường in năm Khải Định thứ 3 (1918). Nội dung: Tổng thuật phương pháp tướng địa (xem mạch đất) để đặt huyệt táng mộ gia tiên tương truyền là đặc pháp do Tả Ao tiên sinh truyền lại Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit