Danh sách huyệt phát đế vương và công hầu

PHONG THỦY ĐỊA LÝ: Danh sách huyệt phát đế vương và công hầu - TẢ AO CHÍNH TÔNG
tiện ích

Danh sách huyệt phát đế vương và công hầu


Cao Biền (821 - 887), người U Châu (Bắc Kinh ngày nay), là tướng nhà Đường, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, được Vua Đường Ý Tông sai sang Giao Châu làm Tiết Độ Sứ. Trước khi đi, quan xem thiên văn nhìn thấy bao vì tinh tú đều chầu về Cổ Pháp đã bẩm báo lên vua. Vua Đường lo lắng về linh khí nước Nam quá vượng, dặn riêng với Cao Biền rằng: “Trưng Thị là hai người đàn bà mà làm rung chuyển cả cơ nghiệp nhà Đông Hán; rồi lại Triệu Ẩu, Lý Bôn … Làm cho ta vất vả lắm mới dẹp được. Nay trẫm thấy linh khí An Nam quá thịnh, e sau có biến. Khanh đến đó trước bình giặc Nam Chiếu, sau tìm cách trấn yểm linh khí An Nam, đi và vẽ bản đồ về cho trẫm”.


Vì thế, Cao Biền đi xem hình thế núi sông, viết sách: “Cao Biền địa lý Tấu thư kiểu tự” nói đến 632 huyệt chính cùng 1517 huyệt bàng. 
 • Hà Đông: 81 chính, 246 bàng 
 • Sơn Tây : 36 chính, 85 bàng 
 • Vĩnh yên, Phúc yên, Phú thọ : 65 chính, 155 bàng 
 • Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An : 183 chính, 483 bàng 
 • Gia Lâm, Bắc ninh, Đáp cầu, Bắc giang, Lạng sơn : 134 chính, 223 bàng 
 • Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình : 133 chính, 325 bàng. 

Ví dụ phần đầu đề cập đến Hà Đông (Hà Tây) trong đó có 81 huyệt chính và 246 huyệt bàng.
 • Huyện Thanh Oai: 9 chính; 26 bàng 
 • Chương Đức (Chương Mỹ và Mỹ Đức): 11 chính; 34 bàng 
 • Sơn Minh (ứng Hoà): 9 chính; 26 bàng 
 • Hoài An: 6 chính; 19 bàng 
 • Thanh Trì: 11 chính; 41 bàng 
 • Thường Tín: 11 chính; 41 bàng 
 • Phú Xuyên: 7 chính; 20 bàng 
 • Từ Liêm: 11 chính; 34 bàng 
 • Đan Phượng; 5 chính; 13 bàng 
 • Cộng: 81 chính; 246 bàng 
(Quý vị muốn biết rõ chi tiết hơn vui lòng liên hệ tư vấn) 

Từ đất Ninh Bình trở ra, tổng cộng có hơn 2000 ngôi đất quý phát ra Anh hùng hào kiệt, để dâng lên vua Đường. Sau này, Vua Lê Lợi thu thành Đông Quan, bắt được Hoàng Phúc và sách; biết được vua Minh sai Hoàng Phúc xét duyệt và trấn yểm nốt những ngôi đất quý theo sách của Biền. 

Ngoài tập Cao Biền địa lý tấu thư kiểu tự, Cao Biền còn một bản tấu nữa về phong thủy là Cao Biền tấu thư cửu long kinh. Bản tấu này đề cập đến 27 ngôi đại địa có thể phát đến đế vương ở nước ta. Trong 27 ngôi đất này có những ngôi đã kết phát rực rỡ như ngôi đất ở Tức Mặc – Nam Định đã tạo nên một Trần triều hiển hách võ công hay ngôi đất ở Cổ Pháp kết phát ra triều Lý. 

Qua đó ta thấy đất Việt quả thật là nhiều quý địa. Chỉ tính từ Ninh Bình trở ra mà đã có tới 27 ngôi đất kết Đế vương, hơn 2000 ngôi kết công hầu khanh tướng. Ngày nay lãnh thổ nước ta đã vượt qua Ninh Bình rất xa vào phía Nam với một đại cán long nữa là dãy Trường Sơn thì hẳn là phải thêm hàng ngàn ngôi đất quý nữa. 

Quý vị liên hệ: 0817 688 886 để được tư vấn cụ thể hơn. 

Trân trọng cảm ơn! 

Website thông tin về Phong thủy Đia lý Tả Ao Chính tông |  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Email: phongthuydialytaao@gmail.com

Liên kết: Vinhomes Smart City | Vinhomes Galaxy | Chính sách Bán hàng | Phân khu Ruby 1 | Phân khu Shapphire 1 | Phân khu Shapphire 2 | Phân khu Shapphire 3 | Phân khu Shapphire 4
summit building summit trần duy hưng 216 trần duy hưng dự án summit chung cư summit